Tháng: Tháng Sáu 2019

Cảm biến đo lực nén, mỏng LCW-C-10KN25SA3(20KN, 50KN, 100KN, 200KN, 300KN)

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén kích thước nhỏ.   Giới hạn đo: 10KN (20KN, 50KN, 100KN, 200KN, 300KN). Kích thước chung: Tham khảo bảng dưới Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), đường kính 7.6 mm, 4 sợi, dài 5m, đầu trần. Chi tiết về sản phẩm […]

Cảm biến đo lực nén, chống gỉ LC-500KJ (1TJ, 2TJ, 5TJ, 10TJ, 20TJ)

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén làm bằng thép chống gỉ, ăn mòn. Giới hạn đo: 5kN (10kN, 20kN,50kN, 100kN, 200kN ). Kích thước chung: Tham khảo bảng dưới

Cảm biến đo lực nén, chịu được nổ LCS-500KD (1TD, 2TD, 5TD)

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén có khả năng sử dụng trong môi trường nổ. Giới hạn đo: 5kN (10kN, 20kN,50kN) Kích thước chung: Tham khảo bảng dưới

Cảm biến đo lực nén, độ chính xác cao LCH-10TF ( 20TF)

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén có độ chính xác cao, nó có thể đo được độ chính xác cao ngay cả trong điều kiện ẩm ướt Giới hạn đo: 100kN ( 200kN) Kích thước chung: Tham khảo bảng dưới Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), đường […]

Cảm biến đo lực nén, chịu được nhiệt độ cao LCK-A-5KN (10KN, 20KN, 50KN, 100KN, 200KN)

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén có thể chịu được nhiệt độ lên tới 150◦C mà không cần nguồn làm mát ngoài. Giới hạn đo: 5kN (10kN, 20kN,50kN, 100kN, 200kN ). Kích thước chung: Tham khảo bảng dưới

Cảm biến đo lực nén, chịu được nhiệt độ cao LC-50KFH

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén có thể chịu được nhiệt độ lên tới 150◦C mà không cần nguồn làm mát ngoài. Giới hạn đo: 500N (1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN,50kN, 100kN, 200kN ). Kích thước chung: Tham khảo bảng dưới Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), […]

Cảm biến đo lực nén LC-200TE (500TE)

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén lớn. Giới hạn đo: 200T (500T). Kích thước chung: DxH = (210×267)mm với LC-200TE và DxH =  (240×267)mm với LC-500TE Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), đường kính 7.6 mm, 4 sợi, dài 5m, đầu giắc. Chi tiết về sản phẩm […]

Cảm biến đo lực nén kích thước nhỏ LCR-G-10kNSA2 (20kN,30kN,50kN

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén cỡ nhỏ, giá thấp, dễ lắp đặt và phù hợp để đo tải trọng phân bố khi sử dụng nhiều cảm biến đo lực nén đồng thời. Giới hạn đo: 500kN (1MN). Kích thước chung: DxH = (20×45)mm với LCR-G-10KNSA2 và DxH =  (14×45)mm với LCR-G-20KNSA2 […]

Cảm biến đo lực nén kích thước nhỏ LC-5TV (10T, 20T)

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén cỡ nhỏ, giá thấp, dễ lắp đặt và phù hợp để đo tải trọng phân bố khi sử dụng nhiều cảm biến đo lực nén đồng thời. Giới hạn đo: 500N (1kN, 2kN, 5kN,10kN,20kN). Kích thước chung: DxH = (50×20)mm Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp […]

Cảm biến đo lực nén kích thước nhỏ LCX-A-500N-ID (1kN, 2kN, 5kN,10kN,20kN)

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén cỡ nhỏ, giá thấp, dễ lắp đặt và phù hợp để đo tải trọng phân bố khi sử dụng nhiều cảm biến đo lực nén đồng thời. Giới hạn đo: 500N (1kN, 2kN, 5kN,10kN,20kN). Kích thước chung: DxH = (68×0)mm Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp […]