Chuyên mục: Dự án chuyển giao công nghệ

Đào tạo chuyển giao công nghệ

Đào tạo chuyển giao công nghệ Các dự án tiêu biểu do cán bộ công ty đã tham gia Dự án tiêu biểu về đào tạo & chuyển giao công nghệ: 1.      Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn “Thiết kế, thi công, kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu kết cấu tăng cường bằng […]