Chuyên mục: Sợi Gia Cường FRP

1
Th3

2011

Carbon Fiber là gì ?

Sợi Carbon là sản phẩm được chế tạo chủ yếu từ cacbon. Hàm lượng carbon là 90% hoặc nhiều hơn với sợi có mô đun đàn hồi tiêu chuẩn và 100% sợi carbon có mô đun đàn hồi cao. Bên cạnh Cacbon, Nito là nguyên tố chính trong sợi cacbon. Sợi Carbon được sản xuất […]

22
Th2

2011

Sản phẩm gia cường

Sợi gia cường FRP Toray Industries, Inc. là công ty số 1 trên thế giới về sợi carbon (TORAYCA®) và công ty Toray ACE Co., Ltd là công ty trực thuộc tập đoàn chuyên sản xuất thị trường sợi Carbon gia cường kết cấu bê tông. Tính năng của vải TORAYCA® G-FABRIC cho phép kiểm […]