Chuyên mục: Lĩnh vực hoạt động

21
Th2

2019

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động Lĩnh vực hoạt động Là một công ty tư vấn, chuyển giao công nghệ và các thiết bị khoa học kỹ thuật, nghiên cứu phát triển công nghệ cao trong các lĩnh vực xây dựng, kiểm tra vật liệu và công nghệ , đây là các lĩnh vực rộng lớn nhưng […]