Chuyên mục: Uncategorized

Địa Kỹ Thuật

Rọ đá Composite Vật liệu nhẹ EPS Cọc Vít ATT Thiết bị đo áp lực đất

Cảm biến đo biến dạng KMC-70-120-H4

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo biến dạng (ứng suất) một phương, dạng lá và thích hợp cho việc đo biến dạng (ứng suất) bên trong các cấu kiện bê tông ngay sau khi kết thúc quá trình thi công (bao gồm cả biến dạng do co ngót của bê tông). Nó cũng được […]

Cảm biến đo biến dạng KFGS-1-120-D17-11(16, 23, 27)

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo biến dạng (ứng suất) ba phương ( , dạng lá và thích hợp cho việc phân tích trạng thái ứng suất của các cấu kiện bằng thép (11), thép không gỉ (16), nhôm (23) và hợp kim Magie (27). Giới hạn đo: ϵ=±5%=±0,05=50.000 μm/m. Kích thước nền (base): […]

Cảm biến đo biến dạng KFGS-10-120-D16-11(16, 23, 27)

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo biến dạng (ứng suất) hai phương ( , dạng lá và thích hợp cho các cấu kiện bằng thép (11), thép không gỉ (16), nhôm (23) và hợp kim Magie (27). Giới hạn đo: ϵ=±5%=±0,05=50.000 μm/m. Kích thước nền (base): ϕ=5 mm Dây dẫn: Dây dẫn tiêu chuẩn […]

Cảm biến đo biến dạng KFGS-5-120-D16-11(16, 23, 27)

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo biến dạng (ứng suất) hai phương ( , dạng lá và thích hợp cho các cấu kiện bằng thép (11), thép không gỉ (16), nhôm (23) và hợp kim Magie (27). Giới hạn đo: ϵ=±5%=±0,05=50.000 μm/m. Kích thước nền (base): ϕ=11 mm Dây dẫn: Dây dẫn tiêu chuẩn […]

Cảm biến đo biến dạng KFGS-1-120-D16-11(16, 23, 27)

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo biến dạng (ứng suất) hai phương ( , dạng lá và thích hợp cho các cấu kiện bằng thép (11), thép không gỉ (16), nhôm (23) và hợp kim Magie (27). Giới hạn đo: ϵ=±5%=±0,05=50.000 μm/m. Kích thước nền (base): ϕ=21mm Dây dẫn: Dây dẫn tiêu chuẩn gắn […]

Cảm biến đo biến dạng KFGS-10-120-C1-11(16, 23, 27)

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo biến dạng (ứng suất) một phương, dạng lá và thích hợp cho các cấu kiện bằng thép (11), thép không gỉ (16), nhôm (23) và hợp kim Magie (27). Giới hạn đo: ϵ=±5%=±0,05=50.000 μm/m. . Kích thước nền (base): B x L=(5,2 x 16) mm. Dây dẫn: Dây […]

Cảm biến đo biến dạng KFGS-5-120-C1-5 (11,16, 23, 27)

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo biến dạng (ứng suất) một phương, dạng lá và thích hợp cho các cấu kiện bằng gỗ (5), thép (11), thép không gỉ (16), nhôm (23) và hợp kim Magie (27). Giới hạn đo: ϵ=±5%=±0,05=50.000 μm/m. . Kích thước nền (base): B x L=(2,4 x 4,8) mm. Dây […]

Cảm biến đo biến dạng KFGS-1-120-C1-11(16, 23, 27)

Tóm tắt: Đây là cảm biến đo biến dạng (ứng suất) một phương, dạng lá và thích hợp cho các cấu kiện bằng thép (11), thép không gỉ (16), nhôm (23) và hợp kim Magie (27). Giới hạn đo: ϵ=±5%=±0,05=50.000 μm/m. Kích thước nền (base): B x L=(2,4 x 4,8) mm. Dây dẫn: Dây dẫn […]

KC-60-120-A1-11

KC-60-120-A1-11 Mã : KC-60-120-A1-11 Chiều dài : 60mm Điện trở: 119.8±0.2 Ω Độ dãn nở nhiệt: 10.8 PPM/o C Hệ số dãn nở nhiệt :+0.015%oC Số lượng: 10 cái/ gói Chi tiết chung : Lá điện trở không dây KC-60-120-A1-11 được dùng đo cho bê tông. Đây là loại lá điện trở không dây, khi […]