Lưới chắn RRR

Lưới chắn RRR

Tháng Ba 1, 2019 0
Untitled-8.png

Giới thiệu về dự án

  • Chủ đầu tư: Viet Nam Railways – Railway Project management Unit
  • Nhà thầu chính: MÉ-KINKAI – CIENCO.1 JOINT VENTURE
  • Nhà thầu phụ: VIET-JAPAN ADVANCED TECHNOLOGY JSC
  • Hỗ trợ kỹ thuật: MAEDAKOSEN CO.,LTD và VIET-JAPAN ADVANCED TECHNOLOGY JSC

Thời gian thi công: 10/04/2013 – 20/04/2013

Thí nghiệm vật liệu:

Chuẩn bị thí nghiệm

Quá trình thí nghiệm
Kết quả thí nghiệm
Quá trình thi công
Cắt lưới
Rải lưới

Lắp đặt hệ thống thoát nước

0 0 votes
Article Rating

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

E-mail: info@jvtek.com.vn