Công nghệ xây dựng EPS

  • Vật liệu nhẹ EPS cho nền đất yếu

    Vật liệu nhẹ EPS cho nền đất yếu

    EPS là loại vật liệu siêu nhẹ được ứng dụng phổ biến trong việc đóng gói hàng hóa chống va đập và dễ dàng vận chuyển. Công nghệ xây dựng vật liệu EPS cho nền đắp trên nền đất yếu được ứng dụng lần đầu tiên vào năm 1972 tại Nauy. Ở Nhật Bản bắt […]

E-mail: info@jvtek.com.vn