Cảng Đình Vũ

Dự án tăng cường kết cấu cảng Đình Vũ – Hải Phòng bằng vật liệu Pilemedic-Cầu cảng hàng lỏng 300DWT – 10.000DWT nằm trong khu

Dự án Cầu tại Kiên Giang

Dự án gia cường dầm chủ cầu Cồn Tiên thuộc tỉnh An Giang sử dụng sợi carbon cường độ cao Diện tích dán sợi: 1000m2Công

Lưới chắn RRR

Giới thiệu về dự án Chủ đầu tư: Viet Nam Railways – Railway Project management Unit Nhà thầu chính: MÉ-KINKAI – CIENCO.1 JOINT VENTURE Nhà

Cầu Yên Xuân

Ứng dụng rọ đá vào công trình cầu Yên Xuân Cầu Yên Xuân nằm ở km 331+111 trên tuyến ĐS Hà Nội – TP. HCM và