Dự án quan trắc Nhà hát lớn

Dự án quan trắc Nhà hát lớn

Tháng Ba 1, 2019 0
du-an-4-1-min.jpg

DỰ ÁN QUAN TRẮC GA NHÀ HÁT LỚN THÀNH PHỐ 
-Dự án xây dựng Ga nhà hát lớn thành phố (Operahouse Station) thuộc dự án xây dựng tuyến dường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh Tuyến Bến Thành – Suối Tiên (Tuyến 1)
-Thời gian quan trắc: 17-24/5/2015
-Mục đích quan trắc
Nhằm mục đích quan trắc chuyển vị của đỉnh tường vây trong quá trình thi công hố đào, thiết bị
Displacement transducer – DT (Dụng cụ đo chuyển vị) được đề xuất lắp đặt. Mục đích của việc lắp
đặt thiết bị bao gồm:
1. Nắm được quy trình lắp đặt thiết bị quan trắc, quy trình đo, thu thập và xử lý số liệu;
2. Triển khai lắp đặt thiết bị đo chuyển vị ngang của tường vây sử dụng Displacement
transducer.
– Các thiết bị:
+ Dataloger EDX 10A
+ Đầu đo chuyển vị DT-50A
+ Các cảm biến biến dạng