Slim, compression force sensor LCW-C-10KN25SA3(20KN, 50KN, 100KN, 200KN, 300KN)

October 28, 2019 0
  • Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén kích thước nhỏ.
  • Giới hạn đo: 10KN (20KN, 50KN, 100KN, 200KN, 300KN).
Kích thước chung: Tham khảo bảng dưới
  • Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), đường kính 7.6 mm, 4 sợi, dài 5m, đầu trần.
Chi tiết về sản phẩm tại trang web của hãng Kyowa: LCW-C-SA3