Cọc vít ATT COLUMN

  • Móng cọc trong nền đất yếu – Cọc vít ATT

    Móng cọc trong nền đất yếu – Cọc vít ATT

    Cọc VÍT ATT (cọc ATT) là một loại cọc phức hợp (Hybrid Column) được tạo ra bằng cách xoay “ống thép có cánh” để chôn nó vào trong thân cọc đất-ximăng. Cọc ATT là loại cọc ứng dụng kết hợp giữa phương pháp có tính tin cậy cao “Teno-Column Method” (phương pháp đã nhận được […]

E-mail: info@jvtek.com.vn