CÂN TỰ ĐỘNG TANAKA

Thông số kỹ thuật:

  • Yêu cầu đối với mặt đường:
    • Để cân đảm bảo độ chính xác cao, theo khuyến cáo của nhà sản xuất trong khu vực lắp cân không nên thay đổi độ dốc dọc, độ dốc tối đa của cả dốc dọc và dốc ngang là: dưới 1%
    • Bê tông xi măng làm mặt đường mác M450 có phụ gia đông cứng nhanh.
  • Thiết kế mặt đường khu vực cân:
  • Sơ đồ thiết kế mô hình trạm cân:

E-mail: info@jvtek.com.vn