Tháng Sáu 18, 2019 0
 • Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén kích thước nhỏ.  
 • Giới hạn đo: 10KN (20KN, 50KN, 100KN, 200KN, 300KN).

Kích thước chung: Tham khảo bảng dưới

 • Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), đường kính 7.6 mm, 4 sợi, dài 5m, đầu trần.

Chi tiết về sản phẩm tại trang web của hãng Kyowa: LCW-C-SA3


Tháng Sáu 18, 2019 0
 • Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén có độ chính xác cao, nó có thể đo được độ chính xác cao ngay cả trong điều kiện ẩm ướt
 • Giới hạn đo: 100kN ( 200kN)

Kích thước chung: Tham khảo bảng dưới

Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), đường kính 9.5 mm, 6 sợi, dài 5m, đầu trần

Chi tiết về sản phẩm tại trang web của hãng Kyowa:  LCH-F


Tháng Sáu 15, 2019 0
 • Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén có thể chịu được nhiệt độ lên tới 150◦C mà không cần nguồn làm mát ngoài.
 • Giới hạn đo: 500N (1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN,50kN, 100kN, 200kN ).

Kích thước chung: Tham khảo bảng dưới

 • Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), đường kính 5 mm, 4 sợi, dài 5m, đầu giắc.

Chi tiết về sản phẩm tại trang web của hãng Kyowa:  LC-E


Tháng Sáu 15, 2019 0
 • Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén lớn.
 • Giới hạn đo: 200T (500T).
 • Kích thước chung: DxH = (210×267)mm với LC-200TE và DxH =  (240×267)mm với LC-500TE
 • Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), đường kính 7.6 mm, 4 sợi, dài 5m, đầu giắc.

Chi tiết về sản phẩm tại trang web của hãng Kyowa:  LC-E


Tháng Sáu 15, 2019 0
 • Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén cỡ nhỏ, giá thấp, dễ lắp đặt và phù hợp để đo tải trọng phân bố khi sử dụng nhiều cảm biến đo lực nén đồng thời.
 • Giới hạn đo: 500kN (1MN).
 • Kích thước chung: DxH = (20×45)mm với LCR-G-10KNSA2 và DxH =  (14×45)mm với LCR-G-20KNSA2 và DxH =  ( 16.5×45) mm với LCR-G-30KNSA2 và DxH =  ( 25×50) mm với LCR-G-50KNSA2
 • Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), đường kính 3 mm, 4 sợi, dài 5m, đầu giắc.

Chi tiết về sản phẩm tại trang web của hãng Kyowa:  LCR-G-SA2


Tháng Sáu 15, 2019 0
 • Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén cỡ nhỏ, giá thấp, dễ lắp đặt và phù hợp để đo tải trọng phân bố khi sử dụng nhiều cảm biến đo lực nén đồng thời.
 • Giới hạn đo: 500N (1kN, 2kN, 5kN,10kN,20kN).
 • Kích thước chung: DxH = (50×20)mm
 • Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), đường kính 4.4 mm, 6 sợi, dài 3m, đầu giắc.

Chi tiết về sản phẩm tại trang web của hãng Kyowa:  LC-TV


Tháng Sáu 15, 2019 0
 • Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén cỡ nhỏ, giá thấp, dễ lắp đặt và phù hợp để đo tải trọng phân bố khi sử dụng nhiều cảm biến đo lực nén đồng thời.
 • Giới hạn đo: 500N (1kN, 2kN, 5kN,10kN,20kN).
 • Kích thước chung: DxH = (68×0)mm
 • Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), đường kính 4.4 mm, 6 sợi, dài 3m, đầu giắc.

Chi tiết về sản phẩm tại trang web của hãng Kyowa: LCX-A-ID


Tháng Sáu 15, 2019 0
 • Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén cỡ nhỏ, giá thấp, dễ lắp đặt và phù hợp để đo tải trọng phân bố khi sử dụng nhiều cảm biến đo lực nén đồng thời.
 • Giới hạn đo: 500N (1kN, 2kN, 5kN,10kN,20kN).
 • Kích thước chung: DxH = (50×20)mm
 • Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), đường kính 8.5mm, 4 sợi, dài 3m, đầu giắc.

Chi tiết về sản phẩm tại trang web của hãng Kyowa: LCN-A


Tháng Sáu 15, 2019 0
 • Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén cỡ nhỏ, giá thấp, dễ lắp đặt và phù hợp để đo tải trọng phân bố khi sử dụng nhiều cảm biến đo lực nén đồng thời.
 • Giới hạn đo: 5kN (10kN, 20kN, 50kN).
 • Kích thước chung: DxH = (12×8)mm
 • Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), đường kính 1,7mm, 4 sợi, dài 2m, đầu trần.

Chi tiết về sản phẩm tại trang web của hãng Kyowa: LMC-A


Tháng Sáu 15, 2019 0
 • Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén cỡ nhỏ, giá thấp, dễ lắp đặt và phù hợp để đo tải trọng phân bố khi sử dụng nhiều cảm biến đo lực nén đồng thời.
 • Giới hạn đo: 2kN (5kN, 10kN, 20kN).
 • Kích thước chung: DxH = (21×8)mm
 • Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), đường kính 1,7mm, 4 sợi, dài 2m, đầu trần.
 • Chi tiết về sản phẩm tại trang web của hãng Kyowa: LMR-S-SA2

Tháng Sáu 15, 2019 0
 • Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén cỡ nhỏ, giá thấp, dễ lắp đặt và phù hợp để đo tải trọng phân bố khi sử dụng nhiều cảm biến đo lực nén đồng thời.
 • Giới hạn đo: 10N (50N, 100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN).
 • Kích thước chung: DxH = (10×4)mm cho loại LMB-A-10 đến 200N; DxH = (16×7)mm cho loại LMB-A-500N đến 2kN.
 • Dây dẫn: Dây dẫn dạng cáp bọc nhựa tổng PVC (vinyl), đường kính 1,7mm, 4 sợi, dài 2m, đầu trần.

Chi tiết về sản phẩm tại trang web của hãng Kyowa: LMB-A