Cảm biến đo lực nén, chịu được nhiệt độ cao LCK-A-5KN (10KN, 20KN, 50KN, 100KN, 200KN)

Tháng Sáu 15, 2019 0
  • Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén có thể chịu được nhiệt độ lên tới 150◦C mà không cần nguồn làm mát ngoài.
  • Giới hạn đo: 5kN (10kN, 20kN,50kN, 100kN, 200kN ).

Kích thước chung: Tham khảo bảng dưới