Cảm biến đo lực nén, chịu được nổ LCS-500KD (1TD, 2TD, 5TD)

Tháng Sáu 18, 2019 0
  • Tóm tắt: Đây là cảm biến đo lực nén có khả năng sử dụng trong môi trường nổ.
  • Giới hạn đo: 5kN (10kN, 20kN,50kN)
  • Kích thước chung: Tham khảo bảng dưới